100% tilfredshedsgaranti - Få alle pengene retur indenfor 14 dage hvis forløbet ikke er dig alligevel

Handelsbetingelser

Jeg gør meget ud af at der er styr på tingene når du handler eller samarbejder med mig. Det gælder alt det der vedrører det produkt vi har aftalt, men gælder også det rent juridiske. Af samme årsag har jeg nedskrevet alle de ting du er enig med mig i, når du handler med mig. Det meste giver sig selv og opfattes, i mine øjne, som helt almindelig god stil.

Læs venligst mine handelsbetingelser igennem, og hold dig ikke tilbage med at kontakte mig på christian@christianjoergensen.com, hvis der er noget du ikke er enig med mig i.

Ved køb af online forløb

Når du køber et online forløb hos Christian Jørgensen, så forpligter du dig samtidig til ikke på nogen vis uddele materiale eller lignende til personer, som ikke har købt forløbet. Hvis du gør dette, så er Christian berettiget til at kræve et erstatningskrav. Se mere nedenfor.

Brugs- og ejendomsret

Kunden opnår den fulde brugsret til det pågældende indhold og skabeloner.

Kunden skal i nærværende forstås som den person der erhverver ydelsen, enten igennem firma eller som privatperson. Erhverves indholdet af en virksomhed vil brugsretten til ydelsen alene følge den specifikke erhverver der knyttes som kontaktperson for virksomheden ved erhvervelsen. Ved en virksomheds køb af produktet er det derfor ikke tilladt internt i virksomheden at videredistribuere indholdet til ansatte eller medejere idet dette vil ses som et brud på handelsbetingelserne. Ønskes produktet at blive benyttet af flere personer i samme virksomhed/juridiske enhed skal der rettes henvendelse for anmodning om tilbud på udstedelse af flere licenser.

Har en virksomhed eller privatperson forud for indhentelse af tilbud på udstedelse af flere licenser allerede overtrådt reglerne for videredistribuering forbeholder udstederen sig at fakturere virksomheden for en ny licens idet dette ses som brud på handelsbetingelserne. Der henvises til afsnittet “Ved køb af online forløb”

Kunden har herunder tilladelse til at gøre følgende:

Elektronisk lagre det oprindelige indhold/skabelon til eget senere brug.

Evt. udskrive det oprindelige dokument/skabelon til eget brug.

Tilrette skabelonerne til den givne situation samt udskrive denne/disse version(er).

Kunden må ikke overdrage pågældende indhold/skabelon til andre, videredistribuere det på internettet eller i anden elektronisk form eller i trykte (papir-)udgaver uden forudgående tilladelse.

Kunden er under ingen omstændigheder berettiget til at videredistribuere dokumenter og/eller skabeloner.

Tilfredshedsgaranti ved køb af online forløb

Det er muligt, at få alle pengene refunderet, som kunde i CJ Coaching & Consulting ved køb af online forløb, hvis man inden for 14 dage har gennemarbejdet modul 1 & 2, lavet opgaverne hertil, samt deltaget på mindst ét Live Q&A mandagskald. Hvis man stadig herefter ikke er tilfreds, kan man få sine penge retur, indenfor de første 14 dage.

Resultatsfraskrivelse

Du skal kunne nikke genkendende til, at vi fraskriver os alt ansvar fra hvorvidt kursister får succes ved at opnå de ønskede resultater i forløbet.
Dette gøres da resultaterne unægteligt er afhængige af kursistens egen indsats og evne, til at følge kurset og dets indhold.
Altså kan der ikke garanteres f.eks. et antal af dates, en direkte målbar ændring i f.eks. selvtillid eller andet håndgribeligt resultat.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist som måtte udspringe af disse betingelser eller samhandel mellem parterne i øvrigt skal anlægges ved retten i København. Tvisten skal afgøres efter dansk ret.

Konkurrerende virksomhed eller kontakt til forløbets medlemmer med salg for øje

Ejer du en konkurrerende virksomhed, eller oprettes en sådan efter køb af
adgang til forløbet, kan du blive udelukket fra forløbet uden advarsel, samt
fra al tilhørende materiale hertil.

Rækkes der ud til eksisterende klienter i Selvværds- &
Livsstilsforløbet, med tanke på salg/promovering af et andet produkt eller
service, kan du også blive udelukket fra forløbet uden advarsel, samt fra al
tilhørende materiale hertil.

 

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram